Interia.pl

Ilość artykułów na temat Wspieram.to: 1

Nabycie udziałów spółki StockRocket sp. z o.o.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. zawarł umowę nabycia 2.000 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego w spółce StockRocket sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . Cena nabycia wyniosła 100.000 zł i jest równa wartości nominalnej udziałów.


Zobacz na Interia.pl

8 miesięcy temu | 2018-04-12